Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.11.2018. godine

1.Prethodno stanje
10.085.940,88 RSD
2.Zaduženje
5.515.325,96 RSD
3.Odobrenje
7.129.208,13 RSD
4.Novo stanje
11.699.823,05 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.11.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.11.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
3.229.008,72 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.817,44 RSD
Ukupno:
3.230.826,16 RSD