Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.11.2019. godine

1.Prethodno stanje
10.787.758,13 RSD
2.Zaduženje
4.585.289,46 RSD
3.Odobrenje
1.230.734,59 RSD
4.Novo stanje
7.433.203,26 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.11.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.11.2019. godine

1.Prevoz
3.269.856,56 RSD
2.Energenti
751,38 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.162.805,46 RSD
4.Ostala plaćanja
151.876,06 RSD
Ukupno:
4.585.289,46 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.11.2019. godine