Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.11.2020. godine

1.Prethodno stanje
10.842.111,11 RSD
2.Zaduženje
713.140,17 RSD
3.Odobrenje
194.723,00 RSD
4.Novo stanje
10.323.693,94 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.11.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.11.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
576.640,17 RSD
2.Ostala plaćanja
136.500,00 RSD
Ukupno:
713.140,17 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.11.2020. godine