Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.12.2016. godine

1.Prethodno stanje
10.405.679,48 RSD
2.Zaduženje
10.405.679,48 RSD
3.Odobrenje
58.062.281,36 RSD
4.Novo stanje
17.001.958,14 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.12.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.12.2016. godine

1.Prevoz
2.419.037,81 RSD
2.Lekovi, sanitetski materijal
3.151.660,28 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
418.898,48 RSD
Ukupno:
5.989.596,57 RSD