Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.800.580,99 RSD
2.Zaduženje
3.520.024,35 RSD
3.Odobrenje
8.038.708,13 RSD
4.Novo stanje
13.319.264,77 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.12.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
935.180,13 RSD
Ukupno:
935.180,13 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.12.2019. godine

1.Prevoz
3.072.426,21 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - VM AUTO - 58.344,00, VELEBIT - 293.532,00
157.107,13 RSD
3.Ostala plaćanja - Sredstva grada
290.491,01 RSD
Ukupno:
3.520.024,35 RSD