Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
17.861.312,88 RSD
2.Zaduženje
3.998.880,85 RSD
3.Odobrenje
6.105.622,64 RSD
4.Novo stanje
19.968.054,67 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.12.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
5.143.797,00 RSD
2.Energenti
701.379,64 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
31.458,00 RSD
Ukupno:
5.876.634,64 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.12.2022. godine

1.Prevoz
3.500.999,09 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
419.731,80 RSD
3.Ostala plaćanja
78.149,96 RSD
Ukupno:
3.998.880,85 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.12.2022. godine