Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
38.516.917,84 RSD
2.Zaduženje
7.407.753,45 RSD
3.Odobrenje
1.749.589,29 RSD
4.Novo stanje
32.858.753,68 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.12.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
327.733,40 RSD
2.Energenti
1.261.726,39 RSD
Ukupno:
1.589.459,79 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.12.2023. godine

1.Plate
9.003,00 RSD
2.Prevoz
3.791.999,02 RSD
3.Otpremnine, jubilarne nagrade
441.334,03 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
2.533.875,47 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
627.362,48 RSD
6.Ostala plaćanja
4.169,45 RSD
Ukupno:
7.407.753,45 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.12.2023. godine