Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.01.2017. godine

1.Prethodno stanje
14.229.812,72 RSD
2.Zaduženje
4.812.947,99 RSD
3.Odobrenje
204.330,00 RSD
4.Novo stanje
9.621.194,73 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.01.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.01.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
694.930,03 RSD
Ukupno:
694.930,03 RSD