Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.01.2020. godine

1.Prethodno stanje
2.941.558,33 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
2.348.098,70 RSD
4.Novo stanje
5.289.657,03 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.01.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.01.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD