Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.01.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.157.273,29 RSD
2.Zaduženje
5.633.661,91 RSD
3.Odobrenje
20.127.288,72 RSD
4.Novo stanje
21.650.900,10 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.01.2021. godine

1.Plate
9.110.261,82 RSD
2.Prevoz
5.255.238,60 RSD
Ukupno:
14.365.500,42 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.01.2021. godine

1.Lekovi
387.060,36 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.389.736,86 RSD
3.Energenti
2.438.287,46 RSD
4.Lekovi van ugovora
405.451,73 RSD
5.Ostala plaćanja
13.125,50 RSD
Ukupno:
5.633.661,91 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 6.01.2021. godine