Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.01.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.746.800,33 RSD
2.Zaduženje
4.579.292,71 RSD
3.Odobrenje
3.803.163,71 RSD
4.Novo stanje
5.970.671,33 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.01.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.01.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
976.533,00 RSD
2.Lekovi
1.255.996,28 RSD
3.Lekovi van ugovora
2.346.763,43 RSD
Ukupno:
4.579.292,71 RSD