Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.01.2023. godine

1.Prethodno stanje
10.620.164,06 RSD
2.Zaduženje
3.963.943,05 RSD
3.Odobrenje
218.286,12 RSD
4.Novo stanje
6.874.507,13 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.01.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.01.2023. godine

1.Plate
7.167,00 RSD
2.Prevoz
3.466.848,65 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi - Poreska uprava Bg
489.927,40 RSD
Ukupno:
3.963.943,05 RSD