Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.02.2017. godine

1.Prethodno stanje
11.913.612,77 RSD
2.Zaduženje
2.546.885,12 RSD
3.Odobrenje
6.967.628,01 RSD
4.Novo stanje
16.334.355,66 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.02.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.02.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
3.960.586,77 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
2.330.787,99 RSD
3.Ostala plaćanja
4.750,00 RSD
Ukupno:
Ukupno RSD