Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.02.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.465.072,81 RSD
2.Zaduženje
235.781,10 RSD
3.Odobrenje
5.431.067,82 RSD
4.Novo stanje
9.660.359,53 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.02.2019. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.02.2019. godine

1.Prevoz
2.620.905,59 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
600.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
312.384,80 RSD
Ukupno:
3.533.290,39 RSD