Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.02.2024. godine

1.Prethodno stanje
11.397.622,71 RSD
2.Zaduženje
4.456.620,70 RSD
3.Odobrenje
157.357,00 RSD
4.Novo stanje
7.098.359,01 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.02.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.02.2024. godine

1.Prevoz
3.260.957,68 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.194.318,24 RSD
3.Ostala plaćanja - UT Bg
1.344,78 RSD
Ukupno:
4.456.620,70 RSD