Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.03.2017. godine

1.Prethodno stanje
11.010.720,61 RSD
2.Zaduženje
4.306.563,17 RSD
3.Odobrenje
5.336.571,57 RSD
4.Novo stanje
12.040.729,01 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.03.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.03.2017. godine

1.Prevoz
1.758.506,35 RSD
2.Ostala plaćanja
3.244.349,78 RSD
Ukupno:
5.002.856,13 RSD