Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.03.2020. godine

1.Prethodno stanje
7.381.589,35 RSD
2.Zaduženje
746.980,81 RSD
3.Odobrenje
210.736,00 RSD
4.Novo stanje
6.845.344,54 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.03.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.03.2020. godine

1.Prevoz
440,00 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
746.540,81 RSD
Ukupno:
746.980,81 RSD