Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.03.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.969.417,45 RSD
2.Zaduženje
557.150,28 RSD
3.Odobrenje
217.438,00 RSD
4.Novo stanje
4.629.705,17 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.03.2019. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.03.2019. godine

1.557.150,28
557.150,28 RSD
Ukupno:
557.150,28 RSD