Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
10.296.967,74 RSD
2.Zaduženje
3.459.616,24 RSD
3.Odobrenje
195.580,00 RSD
4.Novo stanje
7.032.931,50 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.03.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.03.2024. godine

1.Prevoz
3.369.958,91 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
86.477,98 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
2.308,66 RSD
4.Ostala plaćanja
870,69 RSD
Ukupno:
3.459.616,24 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 6.03.2024. godine