Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.04.2017. godine

1.Prethodno stanje
5.121.602,08 RSD
2.Zaduženje
2.680.780,41 RSD
3.Odobrenje
184.547,00 RSD
4.Novo stanje
2.625.368,67 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.04.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.04.2017. godine

1.Prevoz
245.020,19 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
240.658,86 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
249.200,00 RSD
4.Ostala plaćanja
968.429,17 RSD
Ukupno:
1.703.308,22 RSD