Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.04.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.835.800,39 RSD
2.Zaduženje
4.754.736,70 RSD
3.Odobrenje
4.057.821,66 RSD
4.Novo stanje
8.138.885,35 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.04.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.843.105,20 RSD
Ukupno:
1.843.105,20 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.04.2020. godine

1.Prevoz
2.574.770,24 RSD
2.Lekovi
46.117,61 RSD
3.Energenti
2.133.848,85 RSD
Ukupno:
4.754.736,70 RSD