Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.04.2021. godine

1.Prethodno stanje
16.549.177,02 RSD
2.Zaduženje
6.427.117,04 RSD
3.Odobrenje
900.155,80 RSD
4.Novo stanje
11.022.215,78 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.04.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
175.409,80 RSD
Ukupno:
175.409,80 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.04.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
789.557,80 RSD
2.Energenti
2.848.325,22 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
2.203.567,35 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666,67 RSD
Ukupno:
6.427.117,04 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 6.04.2021. godine