Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.04.2022. godine

1.Prethodno stanje
8.784,856,24 RSD
2.Zaduženje
1.578.972,08 RSD
3.Odobrenje
1.801.494,08 RSD
4.Novo stanje
9.007.378,24 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.04.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.04.2022. godine

1.Lekovi
866.513,82 RSD
2.Energenti - Knez Petrol
234.852,84 RSD
3.Lekovi van ugovora
477.605,42 RSD
Ukupno:
1.578.972,08 RSD