Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.406.595,93 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
464.261,00 RSD
4.Novo stanje
6.870.856,93 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.04.2023. godine

1.Prevoz
300.000,00 RSD
Ukupno:
300.000,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.04.2023. godine

1.
RSD
Ukupno:
0,00 RSD