Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.05.2020. godine

1.Prethodno stanje
9.361.532,77 RSD
2.Zaduženje
2.041.511,99 RSD
3.Odobrenje
2.575.901,40 RSD
4.Novo stanje
9.895.922,18 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.05.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.05.2020. godine

1.Energenti
2.041.511,99 RSD
Ukupno:
2.041.511,99 RSD