Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.05.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.530.266,51 RSD
2.Zaduženje
3.001.274,41 RSD
3.Odobrenje
1.368.660,41 RSD
4.Novo stanje
2.897.652,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.05.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.05.2019. godine

1.Plate
45.152,96 RSD
2.Prevoz
1.775.739,36 RSD
3.Energenti
518.964,41 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
661.417,68 RSD
Ukupno:
3.001.274,41 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 6.05.2019. godine