Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.05.2021. godine

1.Prethodno stanje
11.168.067,40 RSD
2.Zaduženje
1.227.299,37 RSD
3.Odobrenje
944.021,98 RSD
4.Novo stanje
10.884.790,01 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.05.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.05.2021. godine

1.Plate
1.135.729,37 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
91.570,00 RSD
Ukupno:
1.227.299,37 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 6.05.2021. godine