Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
10.205.947,45 RSD
2.Zaduženje
3.015.953,85 RSD
3.Odobrenje
439.076,91 RSD
4.Novo stanje
7.629.070,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.05.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
113.716,00 RSD
Ukupno:
113.716,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.05.2023. godine

1.Prevoz
3.015.953,85 RSD
Ukupno:
3.015.953,85 RSD