Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
10.206.937,35 RSD
2.Zaduženje
989,90 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
10.205.947,45 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.05.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.05.2023. godine

1.Ostala plaćanja - naknade za usluge koje vrši UT
989,90 RSD
Ukupno:
989,90 RSD