Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.06.2017. godine

1.Prethodno stanje
10.185.438,50 RSD
2.Zaduženje
253.236,42 RSD
3.Odobrenje
1.867.358,33 RSD
4.Novo stanje
11.799.560,41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.06.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.06.2017. godine

1.Prevoz
3.903.759,21 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
2.657.801,34 RSD
Ukupno:
6.561.560,55 RSD