Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.06.2018. godine

1.Prethodno stanje
11.955.122,83 RSD
2.Zaduženje
4.539.491,05 RSD
3.Odobrenje
228.007,00 RSD
4.Novo stanje
7.643.638,78 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.06.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.06.2018. godine

1.Prevoz
2.688.188,59 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
375.518,76 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
610.019,11 RSD
4.Ostala plaćanja
7.656.000,00 RSD
Ukupno:
11.329.726,46 RSD