Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.06.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.072.060,12 RSD
2.Zaduženje
953.359,07 RSD
3.Odobrenje
210.838,00 RSD
4.Novo stanje
6.329.539,05 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.06.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.06.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
431.267,61 RSD
2.Energenti
522.091,46 RSD
Ukupno:
953.359,07 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 6.06.2019. godine