Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.06.2023. godine

1.Prethodno stanje
9.800.772,67 RSD
2.Zaduženje
3.425.804,32 RSD
3.Odobrenje
317.388,00 RSD
4.Novo stanje
6.692.356,35 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.06.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.06.2023. godine

1.Plate
52.630,78 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
332.062,40 RSD
3.Energenti
1.928.622,02 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
391.906,61 RSD
5.Ostala plaćanja
720.582,51 RSD
Ukupno:
3.425.804,32 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 6.06.2023. godine