Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.07.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.200.829,97 RSD
2.Zaduženje
644.795,21 RSD
3.Odobrenje
3.113.219,94 RSD
4.Novo stanje
3.113.219,94 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.07.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.07.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.213.628,90 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
532.034,22 RSD
3.Ostala plaćanja
23.072,00 RSD
Ukupno:
2.768.735,12 RSD