Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
3.045.610,02 RSD
2.Zaduženje
192.669,86 RSD
3.Odobrenje
159.722,00 RSD
4.Novo stanje
3.012.662,16 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.07.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.07.2020. godine

1.PLate
11.157,86 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - Heliant
181.512,00 RSD
Ukupno:
192.669,86 RSD