Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
15.488.910,94 RSD
2.Zaduženje
7.403.626,41 RSD
3.Odobrenje
1.878.552,43 RSD
4.Novo stanje
9.963.836,96 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.07.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.07.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.594.604,43 RSD
2.Energenti
1.745.543,43 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
479.678,55 RSD
4.Ostala plaćanja
3.583.800,00 RSD
Ukupno:
7.403.626,41 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 6.07.2021. godine