Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.07.2022. godine

1.Prethodno stanje
8.146.932,80 RSD
2.Zaduženje
513.313,21 RSD
3.Odobrenje
189.395,00 RSD
4.Novo stanje
7.823.014,59 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.07.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.07.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
513.313,21 RSD
Ukupno:
513.313,21 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 6.07.2022. godine