Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.204.284,28 RSD
2.Zaduženje
1.507.763,40 RSD
3.Odobrenje
192.233,17 RSD
4.Novo stanje
10.888.754,05 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.07.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.07.2023. godine

1.Prevoz
1.670,18 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
493.900,00 RSD
3.Energenti
1.010.817,40 RSD
4.Ostala plaćanja
1.375,82 RSD
Ukupno:
1.507.763,40 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 6.07.2023. godine