Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.08.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.613.050,47 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
371.718,97 RSD
4.Novo stanje
8.984.769,44 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.08.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.08.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD