Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.08.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.296,204,44 RSD
2.Zaduženje
1.355.167,91 RSD
3.Odobrenje
124.946,00 RSD
4.Novo stanje
6.065.982,53 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.08.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.08.2019. godine

1.Ostala plaćanja - RFZO Filijala NS Transferi u okviru državnih organa
1.355.167,91 RSD
Ukupno:
1.355.167,91 RSD