Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.09.2018. godine

1.Prethodno stanje
9.709.803,91 RSD
2.Zaduženje
5.063.269,02 RSD
3.Odobrenje
181.264,00 RSD
4.Novo stanje
4.827.798,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.09.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.09.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
157.014,33 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
621.204,92 RSD
3.Ostala plaćanja
1.560.415,36 RSD
Ukupno:
2.338.634,61 RSD