Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.09.2019. godine

1.Prethodno stanje
11.057.211,64 RSD
2.Zaduženje
2.838.116,75 RSD
3.Odobrenje
5.766.249,11 RSD
4.Novo stanje
13.985.344,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.09.2019. godine

1.Energenti
2.833.333,33 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
1.390.041,67 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
655.416,67 RSD
Ukupno:
4.878.791,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.09.2019. godine

1.Prevoz
9.600,00 RSD
2.Lekovi
712.206,44 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
350.000,00 RSD
4.Ostala plaćanja
1.766.310,31 RSD
Ukupno:
2.838.116,75 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 6.09.2019. godine