Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.09.2023. godine

1.Prethodno stanje
10.320.751,54 RSD
2.Zaduženje
6.492.202,32 RSD
3.Odobrenje
6.344.963,11 RSD
4.Novo stanje
10.173.512,33 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.09.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
344.880,00 RSD
Ukupno:
344.880,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.09.2023. godine

1.Lekovi
1.526.054,59 RSD
2.Energenti
3.150.352,64 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
690.866,00 RSD
4.Lekovi van ugovora
1.124.040,88 RSD
5.Ostala plaćanja
888,21 RSD
Ukupno:
6.492.202,32 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 6.09.2023. godine