Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.947.424,79 RSD
2.Zaduženje
3.113.099,80 RSD
3.Odobrenje
67.104,50 RSD
4.Novo stanje
5.901.429,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.10.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.10.2020. godine

1.Plate
540,00 RSD
2.Prevoz
2.316.588,49 RSD
3.Otpremnine, jubilarne nagrade
41.650,00 RSD
4.Sanitetski i medicinski materijal
696.192,00 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi - Aqua system
58.129,31 RSD
Ukupno:
3.113.099,80 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 6.10.2020. godine