Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.10.2021. godine

1.Prethodno stanje
18.912.942,29 RSD
2.Zaduženje
8.539.031,55 RSD
3.Odobrenje
2.668.936,73 RSD
4.Novo stanje
13.042.847,47 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.10.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.858.612,54 RSD
2.Energenti
671.725,19 RSD
Ukupno:
2.530.337,73 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.10.2021. godine

1.Prevoz
3.000.053,15 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
4.021.609,88 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
1.225.994,50 RSD
4.Ostala plaćanja
291.374,02 RSD
Ukupno:
8.539.031,55 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 6.10.2021. godine