Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.10.2022. godine

1.Prethodno stanje
12.331.162,14 RSD
2.Zaduženje
166.980,60 RSD
3.Odobrenje
2.536.354,01 RSD
4.Novo stanje
14.700.535,55 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.10.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.402.604,01 RSD
Ukupno:
2.402.604,01 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.10.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Aqua system
166.980,60 RSD
Ukupno:
166.980,60 RSD