Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.11.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.433.203,26 RSD
2.Zaduženje
406.673,06 RSD
3.Odobrenje
3.090.578,52 RSD
4.Novo stanje
10.117.108,72 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.11.2019. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
2.583.458,34 RSD
Ukupno:
2.583.458,34 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.11.2019. godine

1.Lekovi
317.795,06 RSD
2.Ostala plaćanja - sredstva grada
88.878,00 RSD
Ukupno:
406.673,06 RSD