Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.12.2016. godine

1.Prethodno stanje
17.001.958,14 RSD
2.Zaduženje
5.989.596,57 RSD
3.Odobrenje
2.112.052,27 RSD
4.Novo stanje
13.124.413,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.12.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.12.2016. godine

1.Prevoz
1.804.350,41 RSD
2.Lekovi, sanitetski materijal
419.139,00 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
719.096,80 RSD
4.Ostala plaćanja
1.211.199,60 RSD
Ukupno:
4.153.785,81 RSD