Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
13.319.264,77 RSD
2.Zaduženje
9.183.394,85 RSD
3.Odobrenje
2.702.655,66 RSD
4.Novo stanje
6.838.525,58 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.12.2019. godine

1.Pogrebne usluge
39.516,00 RSD
Ukupno:
39.516,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.12.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
935.180,13 RSD
2.Lekovi
535.236,79 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi - VM auto
262.915,00 RSD
4.Lekovi van ugovora
272.367,92 RSD
5.Ostala plaćanja - Sredstva grada
7.177.695,01 RSD
Ukupno:
9.183.394,85 RSD