Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
19.968.054,67 RSD
2.Zaduženje
7.932.252,96 RSD
3.Odobrenje
5.911.789,40 RSD
4.Novo stanje
17.947.591,11 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.12.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
3.535.083,33 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.12.2022. godine

1.Lekovi
1.398.387,92 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
5.143.797,00 RSD
3.Energenti
701.379,64 RSD
4.Lekovi van ugovora
633.230,40 RSD
5.Ostala plaćanja
55.458,00 RSD
Ukupno:
7.932.252,96 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 6.12.2022. godine